Disclaimer 

Auteursrecht

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door VOYAH Benelux B.V. © 2023, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 90963792. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. 

Producten en prijzen

Na publicatie van pagina's kunnen nog wijzigingen bij producten en services ontstaan zijn. De gegevens in deze publicatie benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze publicatie. Bepaalde pagina's kunnen ook typen en functies bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Als u geïnteresseerd bent in een model, lak, optie of accessoire die op de internetsite wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met VOYAH en/of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

Alle prijzen van voertuigen zijn consumentenadviesprijzen. Deze prijzen bestaan uit de netto catalogusprijs, geadviseerde kosten rijklaar maken, BPM, 21% BTW, leges aanvraag kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 6,10 (over de leges wordt geen BTW berekend). In de prijs is tevens de heffing opgenomen voor CO2-uitstoot. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op VOYAH internet sites onder de handelsmerkrechten van VOYAH. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamplaten, de bedrijfslogo's en emblemen van VOYAH.

Licentierechten

VOYAH Benelux B.V. stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. We hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. We vragen echter begrip voor het feit dat VOYAH Benelux B.V. haar intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze websites geen licentierecht op het intellectueel eigendom van VOYAH Benelux B.V. kunnen verlenen.

Toekomstgerichte uitspraken

Veel websites bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van VOYAH Benelux B.V. Indien op deze website woorden/zinsneden als 'verwacht', 'meent', 'schat’, 'is voornemens', en 'plan' voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van VOYAH Benelux B.V. met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier uitgesproken verwachtingen, waaronder veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, introductie van concurrerende producten, gebrek aan marktacceptatie van nieuwe producten en wijzigingen in bedrijfsstrategieën. We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze pagina's vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De informatie vormt met name op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met patenten.

In onze digitale informatie vindt u ook links naar andere websites. Graag wijzen we u erop dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die daar wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij van de volledige inhoud van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud ervan.

Informatie over beslechting online geschillen

De EU-commissie heeft een internetplatform voor het beslechten van online geschillen in het leven geroepen. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. U vindt dit platform hier:

https://ec.europa.eu/consumers/odr 

Geen garanties of verklaringen

De informatie op deze internet site wordt door VOYAH verstrekt en wordt voorzover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.